Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

 

Cenjene članice in člani sindikata GIT HIT, Nova Gorica!

 

Sindikat podjetja HIT, enota gostinstvo in turizem je prvi ustanovljen v družbi. Sindikat GIT HIT deluje že vse od začetka obstoja družbe in je njen reprezentativni sindikat.

 

Zastopa interese zaposlenih v gostinstvu in strokovnih službah, ter ostale zaposlene v podjetju. Skrbi za zaščito delavcev, sprejema kolektivne pogodbe družbe HIT d.d., nudi brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi dela in delovnega razmerja. Ves čas se zavzema za ohranjanje in izboljšanje delovnih pogojev. Za svoje člane organizira tudi različne oblike rekreativnega, športnega in kulturnega življenja.

 V zadnjih letih si je vodstvo s svojo delavnostjo in strokovnostjo pridobilo večje zaupanje članov in članic in s tem povečalo njihovo število. Nekaj jih je med njimi takih, ki ga podpirajo že od samega začetka in s tem izkazujejo svojo pripadnost. Včlanjeni delavci največ prispevajo k njegovemu zdravemu razvoju.