Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Seznam predlogov vodstva sindikata GIT-HIT upravi podjetja

 V vodstvu sindikata smo na svoji seji, ki je bila v torek 12.09.2023 obravnavali tekočo problematiko v zvezi z zaposlenimi. Na seji smo pripravili tudi nabor predlogov, ki ji z današnjim dnem pošiljamo Upravi družbe z željo, da se z Upravo družbe sestanemo o njih pogovorimo in jim jih tudi pojasnimo. Naša pričakovanja so, da bi jih Uprava družbe slišala, jih preučila in po možnosti v prihodnosti tudi sprejela. Predlogi so dostopni na povezavi na koncu objave.

Ker se v zadnjem času s strani sindikata SIDS pojavljajo dopisi in obvestila zaposlenim (sicer nepodpisana) vas seznanjamo o postopku in načinu ravnanja vodstva v omenjenem sindikatu. Sindikat SIDS je našemu
sindikatu posredoval nabor njihovih predlogov dne 18.06.2023 s pripisom, da naj se mi do njihovih predlogov opredelimo. Nakar smo v sindikatu želeli opraviti sejo že v poletnem času, vendar zaradi letnih dopustov ni
bilo izvedljivo in smo jim v odgovoru zapisali, da bomo takoj v septembru in da bomo skupaj pripravili predloge (predloge vseh sindikatov v družbi) in ga posredovali delodajalcu. Sindikat SIDS je nato krenil svojo pot in že
v juliju posredoval nabor svojih zahtev. Sindikat GIT HIT ni nikoli nasprotoval njihovim predlogom, nasprotovali pa smo postopku kako reševati problematiko. Dejstvo je, da si tako vodstvo našega sindikata in še marsikateri zaposleni ne želi, da se odpirajo vsebine Kolektivne pogodbe veljavne od leta 2012 dalje. Namreč v kolektivni pogodbi so tako letni dopusti, odpravnine, KPU-ji, začasna prerazporeditev, viški ur, itd.. Ob odprtju vsebin, ki se nanašajo na to kolektivno pogodbo namreč obstaja bojazen, da lahko kakšno pravico tudi izgubimo. Leta 2014 smo namreč že doživeli, ko nam je takratno vodstvo (Uprava družbe) želelo spremeniti večino členov v Kolektivni pogodbi na slabše in smo se zborili,
da so nam ostale vse pravice. Zato smo tudi sindikatu SIDS to pojasnili, da naj tovrstne problematike rešuje na način dogovorov, aneksov, vsekakor pa ne z odpiranjem pogajanj za omenjeno kolektivno pogodbo. Tako rekoč v kolikor želi sindikat SIDS izboljšati pravice zaposlenih lahko to rešuje z aneksom oziroma z dogovorom seveda v dogovoru z Upravo družbe. Tudi KPU-je bi lahko reševali z aneksom, v kolikor bi bil njihov predlog bolj ugoden za vse zaposlene, vendar ni. Kljub temu sindikat SIDS vztraja in mimo našega mnenja zahteva ta postopek. Poleg tega pa bi v sindikatu GIT HIT Nova Gorica le pričakovali toliko strpnosti do nas, da tudi naš sindikat predstavi svojo problematiko in poda svoje predloge. A ker so se odločili za svoj samostojen pristop to nakazuje, da se izogibajo predlogom našega sindikata in očitno smatrajo, da imajo zgolj oni te možnosti predlagati svoja videnja in nihče drug. Podoben pristop z njihove strani se je zgodil že v enakem obdobju v lanskem letu. Tvorno sodelovanje mi vidimo na način, da skupaj izoblikujemo predloge in pričakovanja, ne pa na način kot ga je ubral sindikat SIDS, vzami ali pusti. To ni način in tega ne bomo dovolili. Poleg vsega navedenega pa sedaj delodajalec že napoveduje, da bo lahko ukinil posamezne člene Kolektivne pogodbe, kar ni ravno nam v prid. Zato se sprašujemo, kdo bo za to odgovarjal oziroma smo sindikat SIDS vprašali kdo bo odgovarjal, v kolikor bomo lahko s takšnim ravnanjem zaposleni izgubili določene pravice.
 
Predloge našega sindikata si lahko ogledate na povezavi.