Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Leto je minilo, spet organiziramo sindikalni izlet v

 

Budimpešto. Program si lahko preberete na povezavi.