Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Prejeli smo odgovor na predlog sindikata za izplačilo božičnice, ki si

ga lahko preberete na povezavi.